Parochie Bokhoven
Graaf Engelbertstraat 2, 5221 BV Bokhoven
pastoor@parochiebokhoven.nl

Al eeuwenlang ligt het kerkdorp Bokhoven als een parel aan de Maas. Een bekende uitspraak is 'iemand voorbij gaan als de Maas langs Bokhoven' , links laten liggen. We verwachten dat u dat niet doet.

Vele eeuwen heeft het dorp stormen, (godsdienst-)oorlogen en rampen doorstaan. Parels zijn er gebleven: de kerk, restanten van het kasteel, Huis La Licorne en enkele andere huizen.

Een rijke geschiedenis met als mooiste parel een levende gemeenschap.

Nog steeds blijft de parochie pastorale ondersteuning en begeleiding van de Abdij van Berne ontvangen. Mede dankzij actieve parochianen, werkzaam in verschillende werkgroepen, willen wij de 'vrije Heerlijkheid' levend houden.

Op deze website krijgt u een overzicht hoe verleden en heden worden gekoesterd en dat er toekomstgericht gewerkt wordt.

U mag ons uw gedachten en vragen toesturen.

Parochie Heilige Antonius Abt Bokhoven

 

Mededeling

VIERINGEN JULI T/M SEPTEMBER 2020

Vanaf 10.45 poort open, aanvang viering 11.15 uur.

 
26 juli Viering met orgelbegeleiding

02 aug Viering met orgelbegeleiding
09 aug Viering met orgelbegeleiding
16 aug Viering zonder orgelbegeleiding
23 aug Viering zonder orgelbegeleiding
30 aug Viering met orgelbegeleiding

BEDEVAARTVIERINGEN september 2020:
In verband met coronavirus, hebben wij geen koren
en gildes in kunnen plannen!  

Bij mooi weer viering in de Pastorietuin.. 

06 september  Viering met orgelbegeleiding     

Pastor Ben van Bronkhorst

13 september  Viering met orgelbegeleiding     

Pastores Xaveer v.d. Spank en Wim van Herwijnen

20 september  Viering met orgelbegeleiding     

Pastores Xaveer v.d. Spank en Jan Renders

27 september  Viering met orgelbegeleiding     

Pastor Ben van Bronkhorst

Laatste nieuws

CORONA- update, we zijn open!!

 

WE zijn WEER OPEN!

 

Vanaf Zondag 4 oktober a.s. om 11.15 uur zal er weer een viering zijn in onze H.Antonius Abt kerk in Bokhoven, een stille viering want er mag nog niet gezongen worden!

Er kunnen ivm 1,5 meter waarborging maximaal 30 bezoekers in onze kerk.

Uiteraard zullen wij alle voorzorgs-maatregelen treffen om u een goede en zorgvuldige hygiënische omgeving te bieden.

Mocht u Covid-19 klachten (hoesten, niezen, griep etc) hebben willen wij u vragen om niet naar onze kerk te komen, uiteraard mag u wel altijd contact opnemen met Marleen of Frans vd Water (073-6312025) om dit te bespreken.

Wij wensen u weer mooie inspirerende vieringen!

 

Aanstaande activiteiten

Zeldzaam contract van Heilige Antonius Abt verhuist tijdelijk van 's-Hertogenbosch naar Duitsland

Lees meer...

kroniek over 650 jaar Parochie Bokhoven

Op 23 maart 2019 bestond de Parochie Heilige Antonius Abt maar liefst 650 jaar. Bij die gelegenheid werd een jubileumboek uitgebracht dat een beschrijving geeft over de ontwikkeling van de parochie vanaf het stichten daarvan in 1369, door de eeuwen heen tot heden. Deze kroniek beschrijft het leven van parochianen en de inwoners van Bokhoven. De spectaculaire reis van de parochie begint in de middeleeuwen en eindigt in onze tijd. In Bokhoven is de geschiedenis van parochie en kerk nauw verweven met die van het dorp. Die geschiedenis heeft Brabantse, Hollandse en Gelderse trekken. Ook het bisdom Luik liet sporen na. Vanaf 1648 heeft Bokhoven geprofiteerd van de Luikse status als “vrijplaats”. De gehele vaderlandse geschiedenis tot heden komt voorbij, wordt met een vlotte pen beschreven en onthult nieuwe geheimen over de grote betekenis van de parochie Bokhoven.

Lees meer...

Parochie Bokhoven
Graaf Engelbertstraat 2, 5221 BV Bokhoven
pastoor@parochiebokhoven.nl

Parochie Bokhoven
Parochie Bokhoven